Formulier in te vullen bij contact

Gelieve het internationale formaat te gebruiken, bv. +32 456789000 (geen 0 na de landcode)
Als uw vraag betrekking heeft op een factuur, geef ons dan uw factuurnummer (een 9-cijferig nummer dat u linksboven op uw factuur vindt) en uw protocolnummer (een 7-cijferig nummer dat u in de tekst van de factuur vindt; het begint met een 8, A of L); u kunt ons ook een foto van uw factuur sturen.
Accepted file types: jpeg, jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 40 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Secretariaat
Van maandag tot vrijdag 7h30 – 20h
Tel. +32 (0)2 543 00 00
Fax +32 (0)2 543 11 11
Indien de vaste lijn niet beschikbaar is, bel dan het volgende nummer +32 475 35 48 58

Facturatie
Van maandag tot vrijdag 9u - 12u
Tel. +32 (0)2 543 00 03

Algemene directie

Marie-Luce DELFORGE

Directeur médical
Tél. +32 (0)2 543 00 08

Jean-Claude PRAET

Directeur beheer
Tel. +32 (0)2 543 11 55

Sabrine GILOTAY

Adjointe à la Direction
Tel. +32 (0)2 543 11 33
Fax +32 (0)2 543 11 66

Logistiek

Stéphanie FONTANA

Tél. +32 (0)2 543 00 01
Fax 02 543 11 11

Sabrine GILOTAY

Tel. +32 (0)2 543 11 33

Wetenschappelijk team

Dr Marie-Luce DELFORGE

Directeur médical
Tél. +32 (0)2 543 00 08

Ph B. Tiffany VERRIER

Verantwoordelijke kwaliteit
Verantwoordelijke pre-analyse
Tél. +32 (0)2 543 00 05

Dr Marcel CHERUY

Chemie
Tél. +32 (0)2 543 00 06

Ph B. Sylvie GOLETTI

Sérologie infectieuse et non infectieuse 
Tél. +32 (0)2 543 00 07

Ph B. Jessica VANDENHOECK

Microbiologie
Tél. +32 (0)2 543 00 02

Dr Daniela IRIMESCU

 Laboratoire d’Anatomie pathologique
Tél. +32 (0)2 543 11 63

Dr Vincent CLAES

Sérologie infectieuse – Biologie Moléculaire
Tél. +32 (0)2 543 11 37

Dr Maria GOMEZ GALDON

Laboratoire d’Anatomie pathologique

Ph. B. Marie Deleers

Hématologie – Immuno-dosage
Tel : +32 (0)2  543 11 61

Dr Nicolas SIRTAINE

Laboratoire d’Anatomie pathologique

IT

Stéphane BRASSEUR

Diensthoofd IT
Tél. +32 (0)2 543 11 19

Florent VAN HECKE – Maxime BILQUIN

Manager Medische Toepassingen
Tél. +32 (0)2 543 11 51

Annick BOLLE – Thibault WIENER

Transmissions électroniques – Lab OnLine
Tél. +32 (0)2 543 11 16 – +32 (0)2 543 11 17

Grondplan

Om IBC te bereiken

Terhulpsesteenweg 171
1170 Brussel